Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 43 + 44 xuất bản ngày 15-10-2014: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-09-2014 Quyết định số 3150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 10)
25-09-2014 Quyết định số 3210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam năm 2014. (từ trang 11 đến trang 18)
01-10-2014 Quyết định số 3280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chủng loại, số lượng xe chuyên dùng trang bị cho một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 19 đến trang 27)
03-10-2014 Quyết định số 3314/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách người có uy tín năm 2014. (từ trang 28 đến trang 29)
03-10-2014 Quyết định số 3321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2011 - 2015, năm 2016 - 2020 và sau năm 2020 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 30 đến trang 35)
25-09-2014 Quyết định số 3216/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. (từ trang 36 đến trang 42)
26-09-2014 Quyết định số 3235/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Bình Định. (từ trang 43 đến trang 45)
26-09-2014 Quyết định số 3240/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố một thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định. (từ trang 46 đến trang 47)
29-09-2014 Quyết định số 3247/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Bình Định. (từ trang 48 đến trang 49)
29-09-2014 Quyết định số 3249/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc. (từ trang 50 đến trang 51)
29-09-2014 Quyết định số 3250/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định. (từ trang 52 đến trang 53)
01-10-2014 Quyết định số 3282/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. (từ trang 54 đến trang 60)
01-10-2014 Quyết định số 3292/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn năm 2014 và 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 61 đến trang 86)
01-10-2014 Quyết định số 3294/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí "Dự án khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc trưng tỉnh Bình Định năm 2014". (từ trang 87 đến trang 90)
01-10-2014 Quyết định số 3295/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung và kinh phí đối ứng thực hiện dự án thuộc Chương trình "Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015". (từ trang 91 đến trang 94)
03-10-2014 Quyết định số 3316/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Gò Bằng, huyện Hoài Ân. (từ trang 95 đến trang 98)
03-10-2014 Quyết định số 3327/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững tỉnh Bình Định đến năm 2020. (từ trang 99 đến trang 101)
09-10-2014 Quyết định số 3391/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão công trình hồ chứa nước Định Bình năm 2014. (từ trang 102 đến trang 107)
09-10-2014 Quyết định số 3392/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão công trình hồ chứa nước Thuận Ninh năm 2014. (từ trang 108 đến trang 113)
09-10-2014 Quyết định số 3393/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão công trình hồ chứa nước Núi Một năm 2014. (từ trang 114 đến trang 119)
23,898,177 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner