Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 39 + 40 xuất bản ngày 20-07-2015: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-06-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. (từ trang 04 đến trang 12)
02-07-2015 Quyết định số 2357/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 13 đến trang 22)
07-07-2015 Quyết định số 2404/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam năm 2015. (từ trang 23 đến trang 29)
10-07-2015 Quyết định số 2445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 (Nguồn vốn ngân sách tỉnh). (từ trang 30 đến trang 31)
29-06-2015 Quyết định số 2315/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Mua máy lọc rượu phục vụ Đề tài "Nghiên cứu sản xuất men rượu phục vụ sản xuất rượu đặc sản tại các làng nghề truyền thống tỉnh Bình Định". (từ trang 32 đến trang 34)
30-06-2015 Quyết định số 2336/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán kinh phí quy hoạch năm 2015. (từ trang 35 đến trang 39)
30-06-2015 Quyết định số 2340/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Công trình: Chung cư Hoàng Văn Thụ. (từ trang 40 đến trang 41)
30-06-2015 Quyết định số 2343/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2015. (từ trang 42 đến trang 44)
01-07-2015 Quyết định số 2348/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao Hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 45 đến trang 49)
02-07-2015 Quyết định số 2355/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Tiêu chí Khu sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao và Tiêu chí Khu nuôi tôm thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Bình Định. (từ trang 50 đến trang 55)
02-07-2015 Quyết định số 2358/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và phê duyệt Kế hoạch làm việc của Đoàn kiểm tra, giám sát công tác tiếp nhận, quản lý, phân phối, sử dụng gạo dự trữ quốc gia được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 56 đến trang 58)
03-07-2015 Quyết định số 2368/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015). (từ trang 59 đến trang 65)
03-07-2015 Quyết định số 2370/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá đất ở tái định cư tại các Điểm tái định cư trên địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước phục vụ dự án xây dựng Tuyến đường Quốc lộ 19. (từ trang 66 đến trang 67)
06-07-2015 Quyết định số 2387/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Infotech. (từ trang 68 đến trang 69)
06-07-2015 Quyết định số 2388/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế New Way. (từ trang 70 đến trang 71)
06-07-2015 Quyết định số 2389/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn. (từ trang 72 đến trang 73)
07-07-2015 Quyết định số 2396/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định, giai đoạn 2014 - 2016. (từ trang 74 đến trang 77)
07-07-2015 Quyết định số 2401/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Bình Định. (từ trang 78 đến trang 80)
10-07-2015 Quyết định số 2423/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban chấp hành Hội Nhà báo Bình Định nhiệm kỳ 2015 - 2020. (từ trang 81 đến trang 82)
10-07-2015 Quyết định số 2424/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2015. (từ trang 83 đến trang 86)
10-07-2015 Quyết định số 2431/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 2015. (từ trang 87 đến trang 89)
10-07-2015 Quyết định số 2434/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh phân bổ số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố sản xuất vụ Hè Thu năm 2015. (từ trang 90 đến trang 93)
10-07-2015 Quyết định số 2448/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục đầu tư sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015 hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các huyện Hoài Nhơn, huyện An Lão và huyện Tuy Phước. (từ trang 94 đến trang 101)
16-07-2015 Quyết định số 2484/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ 100 tấn gạo tạm ứng để cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân bị thiệt hại do hạn hán năm 2015 gây ra. (từ trang 102 đến trang 103)
24,097,084 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner