Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 39 + 40 xuất bản ngày 26-06-2017: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-05-2017 Quyết định số 1924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, có xét đến năm 2025. (từ trang 04 đến trang 05)
31-05-2017 Quyết định số 1937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2017 (đợt 2). (từ trang 06 đến trang 10)
06-06-2017 Quyết định số 2028/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển (nguồn vốn của tỉnh) năm 2017. (từ trang 11 đến trang 12)
07-06-2017 Quyết định số 2046/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Hội đồng trẻ em tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 13 đến trang 26)
08-06-2017 Quyết định số 2062/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên" giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 27 đến trang 34)
09-06-2017 Quyết định số 2073/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Bình Định đến năm 2020. (từ trang 35 đến trang 41)
12-06-2017 Quyết định số 2094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoát về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. (từ trang 42 đến trang 57)
14-06-2017 Quyết định số 2116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước tỉnh Bình Định. (từ trang 58 đến trang 70)
23-05-2017 Quyết định số 1794/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư. (từ trang 71 đến trang 73)
02-06-2017 Quyết định số 1980/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Định. (từ trang 74 đến trang 89)
05-06-2017 Quyết định số 2011/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn. Địa điểm xây dựng: Thành phố Quy Nhơn. (từ trang 90 đến trang 94)
07-06-2017 Quyết định số 2040/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Gói thầu: Xây dựng, cung cấp thiết bị nhà trạm bơm và tuyến ống cấp nước thuộc Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi trồng Thủy sản Hoài Nhơn. (từ trang 95 đến trang 98)
07-06-2017 Quyết định số 2041/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm trong và ngoài tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2021". (từ trang 99 đến trang 103)
07-06-2017 Quyết định số 2043/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2035. (từ trang 104 đến trang 106)
08-06-2017 Quyết định số 2051/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ là đô thị loại V. (trang 107)
08-06-2017 Quyết định số 2052/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ là đô thị loại V. (trang 108)
08-06-2017 Quyết định số 2059/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện "Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024" trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 109 đến trang 110)
08-06-2017 Quyết định số 2060/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017. (từ trang 111 đến trang 112)
09-06-2017 Quyết định số 2084/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng sử dụng đất Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 113 đến trang 120)
24,112,193 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner