Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 69 + 70 xuất bản ngày 28-12-2017: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2017 Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 29)
11-12-2017 Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 30 đến trang 44)
15-12-2017 Quyết định số 4670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Vĩnh Thạnh giai đoạn 2009 - 2020. (từ trang 45 đến trang 49)
21-12-2017 Quyết định số 4772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị Khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. (từ trang 50 đến trang 63)
12-12-2017 Quyết định số 4602/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021" trên địa bàn tỉnh. (từ trang 64 đến trang 76)
12-12-2017 Quyết định số 4604/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 77 đến trang 98)
13-12-2017 Quyết định số 4634/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ của Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2017 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 99 đến trang 103)
13-12-2017 Quyết định số 4638/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Quốc tế khoa học và Giáo dục liên ngành. (từ trang 104 đến trang 107)
15-12-2017 Quyết định số 4678/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. (từ trang 108 đến trang 109)
15-12-2017 Quyết định số 4679/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 110 đến trang 113)
19-12-2017 Quyết định số 4729/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2018. (từ trang 114 đến trang 115)
20-12-2017 Quyết định số 4735/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. (từ trang 116 đến trang 117)
25-12-2017 Quyết định số 4809/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách bằng xe Buýt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. (từ trang 118 đến trang 119)
24,075,009 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner