Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 16-01-2018: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2017 Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 40)
08-12-2017 Nghị quyết số 99/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách đối với nhân viên Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. (từ trang 41 đến trang 43)
18-12-2017 Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 44 đến trang 45)
18-12-2017 Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung quy định phân cấp nguồn thu giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 46 đến trang 48)
18-12-2017 Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 49 đến trang 51)
18-12-2017 Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 52 đến trang 54)
18-12-2017 Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 55 đến trang 61)
18-12-2017 Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 62 đến trang 64)
22-12-2017 Quyết định số 79/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 65 đến trang 69)
22-12-2017 Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 70 đến trang 79)
22-12-2017 Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 80 đến trang 81)
27-12-2017 Quyết định số 4848/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 82 đến trang 88)
28-12-2017 Quyết định số 4897/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình trọng tâm công tác tư pháp tỉnh Bình Định năm 2018. (từ trang 89 đến trang 99)
29-12-2017 Quyết định số 4959/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Bình Định. (từ trang 100 đến trang 114)
04-01-2018 Quyết định số 14/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương xây dựng Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2030. (từ trang 115 đến trang 119)
24,150,330 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner