Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 27 + 28 xuất bản ngày 11-05-2018: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-05-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 05)
27-04-2018 Quyết định số 1401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, có xét đến năm 2025. (từ trang 06 đến trang 07)
12-04-2018 Quyết định số 1212/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2030. (từ trang 08 đến trang 16)
16-04-2018 Quyết định số 1260/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2017 - 2018. (từ trang 17 đến trang 18)
24-04-2018 Quyết định số 1373/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Công trình: Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1). (từ trang 19 đến trang 26)
24-04-2018 Quyết định số 1381/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định. (từ trang 27 đến trang 38)
26-04-2018 Quyết định số 1387/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả xét tặng Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định lần thứ V (2011 - 2015). (từ trang 39 đến trang 44)
26-04-2018 Quyết định số 1390/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn Bình Định nhiệm kỳ 2017 - 2022. (từ trang 45 đến trang 46)
27-04-2018 Quyết định số 1403/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án khuyến công năm 2018 sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương. (từ trang 47 đến trang 50)
08-05-2018 Quyết định số 1500/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại của các Công ty TNHH một thành viên 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nhà nước. (từ trang 51 đến trang 52)
09-05-2018 Quyết định số 1517/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định. (từ trang 53 đến trang 56)
09-05-2018 Quyết định số 1518/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực Hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định. (từ trang 57 đến trang 65)
09-05-2018 Quyết định số 1519/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương/UBND cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định. (từ trang 66 đến trang 103)
24,174,073 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner