Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 04-06-2018: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2017 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quy trình, trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 27)
18-12-2017 Quyết định số 77/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 28 đến trang 34)
18-12-2017 Quyết định số 78/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức,quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 35 đến trang 65)
24-05-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 66 đến trang 77)
25-05-2018 Quyết định số 1731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. (từ trang 78 đến trang 101)
21-05-2018 Quyết định số 1662/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. (từ trang 102 đến trang 105)
25-05-2018 Quyết định số 1742/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới nhóm C quy mô nhỏ của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững có sử dụng vốn ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn xã Cát Tiến, huyện Phù Cát. (từ trang 106 đến trang 109)
29-05-2018 Quyết định số 1777/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy định tạm thời cơ chế quản lý, điều hành nguồn vốn và sử dụng nguồn lãi phát sinh từ phong trào “Quỹ Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”. (từ trang 110 đến trang 116)
16-05-2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 117 đến trang 119)
24,141,492 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner