Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 47 + 48 xuất bản ngày 21-08-2018: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi và tỷ lệ chi phí quản lý chung trong hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 05 đến trang 10)
20-07-2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 11 đến trang 13)
20-07-2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi mức thu phí thăm quan tại một số điểm trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 14 đến trang 15)
20-07-2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho Chương trình Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 đến năm 2020. (từ trang 16 đến trang 22)
20-07-2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 23 đến trang 25)
20-07-2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Bình Định. (từ trang 26 đến trang 32)
20-07-2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về lộ trình thực hiện đối với 13 trường mầm non, mẫu giáo thuộc diện chuyển đổi sang loại hình trường mầm non công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn về tài chính. (từ trang 33 đến trang 35)
20-07-2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 36 đến trang 46)
20-07-2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 tháng 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 47 đến trang 48)
20-07-2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên đất sản xuất 3 vụ lúa/năm sang 2 vụ lúa/năm và các loại cây trồng khác có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 49 đến trang 53)
20-07-2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều, khoản của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 - 2020. (từ trang 54 đến trang 55)
20-07-2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 56 đến trang 62)
30-07-2018 Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định. (từ trang 63 đến trang 64)
19-07-2018 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển các thôn thuộc thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân thành khu phố. (từ trang 65 đến trang 66)
27-07-2018 Quyết định số 2526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 25/6/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. (từ trang 67 đến trang 75)
01-08-2018 Quyết định số 2569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn trung hạn 2016 - 2020 và năm 2018 (nguồn vốn của tỉnh). (từ trang 76 đến trang 87)
01-08-2018 Quyết định số 2584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến 2025, tầm nhìn đến 2035 - Nội dung phân bổ và Bảo vệ tài nguyên nước mặt. (từ trang 88 đến trang 96)
30-07-2018 Quyết định số 2547/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 19, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. (từ trang 97 đến trang 102)
01-08-2018 Quyết định số 2593/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức hưởng lợi của các hộ gia đình, cá nhân khi nhận trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 103 đến trang 104)
09-08-2018 Quyết định số 2690/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn tỉnh. (từ trang 105 đến trang 112)
10-08-2018 Quyết định số 2710/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. (từ trang 113 đến trang 119)
23,865,274 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner