Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 65 + 66 xuất bản ngày 28-12-2018: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2018 Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh bình định. (từ trang 04 đến trang 30)
07-12-2018 Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 31 đến trang 32)
07-12-2018 Nghị quyết số 38/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố. (từ trang 33 đến trang 34)
07-12-2018 Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 35 đến trang 36)
07-12-2018 Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Sửa chữa, mở rộng mặt đường các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019 - 2020. (từ trang 37 đến trang 66)
07-12-2018 Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 67 đến trang 69)
07-12-2018 Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đề án đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2018. (từ trang 70 đến trang 77)
07-12-2018 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040. (từ trang 78 đến trang 92)
07-12-2018 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến đến Đề Gi, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. (từ trang 93 đến trang 96)
14-12-2018 Quyết định số 4406/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn và chi cục chuyên ngành trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 97 đến trang 99)
14-12-2018 Quyết định số 4449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học phổ thông An Lương, huyện Phù Mỹ đạt chuẩn quốc gia năm 2018. (trang 100)
14-12-2018 Quyết định số 4450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học cơ sở Tam Quan, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn quốc gia năm 2018. (trang 101)
14-12-2018 Quyết định số 4451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học cơ sở Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ đạt chuẩn quốc gia năm 2018. (trang 102)
14-12-2018 Quyết định số 4452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học cơ sở Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh đạt chuẩn quốc gia năm 2018. (trang 103)
14-12-2018 Quyết định số 4453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học phổ thông số 3 Tuy Phước, huyện Tuy Phước đạt chuẩn quốc gia năm 2018. (trang 104)
14-12-2018 Quyết định số 4454/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học cơ sở Cát Hải, huyện Phù Cát đạt chuẩn quốc gia năm 2018. (trang 105)
14-12-2018 Quyết định số 4455/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học cơ sở Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn quốc gia năm 2018. (trang 106)
14-12-2018 Quyết định số 4456/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường Trung học cơ sở Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn đạt chuẩn quốc gia năm 2018. (trang 107)
29-11-2018 Quyết định số 4189/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 108 đến trang 109)
14-12-2018 Quyết định số 4411/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao Cổng Thông tin điện tử của tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng UBND tỉnh. (trang 110)
14-12-2018 Quyết định số 4412/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Tin học - Công báo Bình Định trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. (từ trang 111 đến trang 114)
03-12-2018 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. (từ trang 115 đến trang 119)
23,869,046 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner