Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 05-01-2019: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2018 Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. (từ trang 04 đến trang 11)
07-12-2018 Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 12 đến trang 14)
07-12-2018 Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 15 đến trang 17)
07-12-2018 Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2020. (từ trang 18 đến trang 22)
07-12-2018 Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 23 đến trang 24)
07-12-2018 Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sữa đổi, bổ sung tỷ lệ (%) xác định giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ quy định tại Mục A Bảng số 10 kèm theo Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 25 đến trang 26)
07-12-2018 Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 27 đến trang 29)
07-12-2018 Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 30 đến trang 32)
07-12-2018 Quyết định số 58/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2018. (từ trang 33 đến trang 37)
07-12-2018 Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 38 đến trang 41)
07-12-2018 Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Sửa chữa, mở rộng mặt đường các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019 - 2020. (từ trang 42 đến trang 43)
07-12-2018 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017. (từ trang 44 đến trang 71)
07-12-2018 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. (từ trang 72 đến trang 115)
14-12-2018 Quyết định số 4457/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018. (từ trang 116 đến trang 119)
24,137,688 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner