Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 53 + 54 xuất bản ngày 02-08-2019: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2019 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. (từ trang 04 đến trang 09)
11-07-2019 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. (từ trang 10 đến trang 36)
11-07-2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 37 đến trang 45)
11-07-2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 46 đến trang 47)
11-07-2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019 - 2025. (từ trang 48 đến trang 53)
11-07-2019 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2025. (từ trang 54 đến trang 60)
11-07-2019 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân. (từ trang 61 đến trang 69)
11-07-2019 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020 và bổ sung giai đoạn 2021 - 2025. (từ trang 70 đến trang 77)
11-07-2019 Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với các huyện miền núi vào Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 78 đến trang 79)
11-07-2019 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 80 đến trang 81)
11-07-2019 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu về tỷ lệ người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội năm 2019 theo Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. (từ trang 82 đến trang 83)
11-07-2019 Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 84 đến trang 86)
11-07-2019 Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo. (từ trang 87 đến trang 96)
11-07-2019 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Hoài Nhơn đạt tiêu chí đô thị loại IV. (từ trang 97 đến trang 98)
15-07-2019 Quyết định số 2389/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương (bao gồm vốn trái phiếu chính phủ năm 2019) (đợt 2). (từ trang 99 đến trang 102)
27-06-2019 Quyết định số 2185/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035. (từ trang 103 đến trang 113)
04-07-2019 Quyết định số 2295/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019. (từ trang 114 đến trang 119)
23,862,181 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner