Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 61 + 62 xuất bản ngày 17-09-2019: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-08-2019 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành. (từ trang 03 đến trang 06)
29-08-2019 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư có thang máy trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 07 đến trang 09)
05-09-2019 Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 10 đến trang 18)
30-08-2019 Quyết định số 3110/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 14/10/2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 44 -KH/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. (từ trang 19 đến trang 30)
23-08-2019 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. (từ trang 31 đến trang 37)
14-08-2019 Quyết định số 2818/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 38 đến trang 43)
27-08-2019 Quyết định số 3027/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thí điểm phát triển du lịch tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025. (từ trang 44 đến trang 77)
29-08-2019 Quyết định số 3089/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Bình Định” năm 2019. (từ trang 78 đến trang 98)
30-08-2019 Quyết định số 3093/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đối với nhà, đất của cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý. (từ trang 99 đến trang 101)
04-09-2019 Quyết định số 3166/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. (từ trang 102 đến trang 109)
05-09-2019 Quyết định số 3172/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu. (từ trang 110 đến trang 116)
09-09-2019 Quyết định số 3226/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao nhà, đất về địa phương để quản lý, xử lý. (từ trang 117 đến trang 119)
23,862,160 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner