Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 12-01-2017: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2016 Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 20)
19-12-2016 Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 21 đến trang 24)
19-12-2016 Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Định. (từ trang 25 đến trang 39)
21-12-2016 Quyết định số 81/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 40 đến trang 45)
21-12-2016 Quyết định số 82/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 46 đến trang 49)
21-12-2016 Quyết định số 83/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 50 đến trang 55)
21-12-2016 Quyết định số 84/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 56 đến trang 64)
30-12-2016 Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Bình Định. (từ trang 65 đến trang 73)
23-12-2016 Quyết định số 4750/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 74 đến trang 83)
27-12-2016 Quyết định số 4851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020. (từ trang 84 đến trang 98)
30-12-2016 Quyết định số 4960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 99 đến trang 103)
20-12-2016 Quyết định số 4683/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định. (từ trang 104 đến trang 106)
30-12-2016 Quyết định số 4939/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình trọng tâm công tác tư pháp của tỉnh Bình Định năm 2017. (từ trang 107 đến trang 119)
24,110,563 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner