Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 11-01-2017: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2016 Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 69)
19-12-2016 Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2016. (từ trang 70 đến trang 72)
19-12-2016 Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ năm 2016. (từ trang 73 đến trang 77)
19-12-2016 Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2016. (từ trang 78 đến trang 82)
19-12-2016 Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở trong những ngày đi thực tế trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 83 đến trang 85)
19-12-2016 Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 86 đến trang 99)
19-12-2016 Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 100 đến trang 113)
21-12-2016 Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 114 đến trang 119)
24,110,508 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner