Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 20-01-2017: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2016 Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá tại Cảng cá Quy Nhơn và Cảng cá Đề Gi. (từ trang 03 đến trang 08)
21-12-2016 Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 09 đến trang 28)
27-12-2016 Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng đội ngũ cộng tác viên thôn, làng, khu phố làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở tỉnh Bình Định. (từ trang 29 đến trang 30)
29-12-2016 Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Thành lập, quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định. (từ trang 31 đến trang 43)
30-12-2016 Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định. (từ trang 44 đến trang 58)
09-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định. (từ trang 59 đến trang 72)
12-01-2017 Quyết định số 78/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. (từ trang 73 đến trang 83)
12-01-2017 Quyết định số 82/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chương trình công tác năm 2017. (từ trang 84 đến trang 90)
16-01-2017 Quyết định số 100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 91 đến trang 97)
16-01-2017 Quyết định số 102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 98 đến trang 104)
30-12-2016 Quyết định số 5002/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Định. (từ trang 105 đến trang 111)
30-12-2016 Quyết định số 5003/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Định. (từ trang 112 đến trang 114)
30-12-2016 Quyết định số 5005/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình để thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành. (từ trang 115 đến trang 117)
06-01-2017 Quyết định số 37/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối với việc rút kinh phí bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố. (từ trang 118 đến trang 119)
24,155,377 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner