Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 10-02-2017: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-01-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện ký quỹ cam kết đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 10)
13-01-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định. (từ trang 11 đến trang 21)
18-01-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 22 đến trang 64)
24-01-2017 Quyết định số 229/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. (từ trang 65 đến trang 75)
25-01-2017 Quyết định số 256/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong qua các thời kỳ trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 76 đến trang 82)
03-02-2017 Quyết định số 278/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế, chế tác sản phẩm phục vụ du lịch Bình Định lần thứ hai năm 2017. (từ trang 83 đến trang 89)
07-02-2017 Quyết định số 305/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. (từ trang 90 đến trang 112)
25-01-2017 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. (từ trang 113 đến trang 119)
24,110,608 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner