Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 21-02-2017: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-02-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 19)
14-02-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. (từ trang 20 đến trang 34)
14-02-2017 Quyết định số 377/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 35 đến trang 48)
14-02-2017 Quyết định số 378/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 49 đến trang 53)
14-02-2017 Quyết định số 379/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 54 đến trang 63)
15-02-2017 Quyết định số 394/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 64 đến trang 78)
25-01-2017 Quyết định số 268/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 79 đến trang 92)
07-02-2017 Quyết định số 297/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2017. (từ trang 93 đến trang 100)
08-02-2017 Quyết định số 306/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thanh tra Sở Du lịch. (từ trang 101 đến trang 102)
13-02-2017 Quyết định số 357/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí thực hiện việc Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định. (từ trang 103 đến trang 105)
13-02-2017 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai công tác tiêm phòng vaccine cho gia súc, gia cầm năm 2017 và tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh. (từ trang 106 đến trang 111)
24,110,605 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner