Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 30-03-2017: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-03-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 09)
07-03-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định. (từ trang 10 đến trang 25)
17-03-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung dịch vụ lưu trú vào danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 26 đến trang 27)
08-03-2017 Quyết định số 755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 28 đến trang 46)
15-03-2017 Quyết định số 884/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn chương trình 135 năm 2016. (từ trang 47 đến trang 48)
21-03-2017 Quyết định số 978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 49 đến trang 53)
08-03-2017 Quyết định số 734/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định. (từ trang 54 đến trang 55)
09-03-2017 Quyết định số 750/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. (từ trang 56 đến trang 57)
10-03-2017 Quyết định số 783/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”,“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - Năm 2018 tỉnh Bình Định. (từ trang 58 đến trang 63)
10-03-2017 Quyết định số 784/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định lần thứ I, năm 2017. (từ trang 64 đến trang 76)
10-03-2017 Quyết định số 790/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện năm 2017. (từ trang 77 đến trang 80)
10-03-2017 Quyết định số 805/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân chia mức tiền lương bình quân kế hoạch tối đa của người quản lý chuyên trách là người đại diện vốn Nhà nước đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước gắn với lợi nhuận kế hoạch. (từ trang 81 đến trang 83)
13-03-2017 Quyết định số 811/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Bình Định. (từ trang 84 đến trang 86)
13-03-2017 Quyết định số 814/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2017. (từ trang 87 đến trang 94)
16-03-2017 Quyết định số 899/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) trên địa bàn tỉnh. (từ trang 95 đến trang 103)
17-03-2017 Quyết định số 902/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2017. (từ trang 104 đến trang 111)
24,110,565 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner