Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 12-04-2017: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-03-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 15)
17-03-2017 Quyết định số 900/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 16 đến trang 55)
23-03-2017 Quyết định số 1022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2020. (từ trang 56 đến trang 68)
29-03-2017 Quyết định số 1092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 69 đến trang 78)
30-03-2017 Quyết định số 1115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 để trả nợ quyết toán các dự án hoàn thành. (từ trang 79 đến trang 82)
30-03-2017 Quyết định số 1119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe hộ đê làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống thiên tai. (từ trang 83 đến trang 85)
30-12-2016 Quyết định số 5044/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2017. (từ trang 86 đến trang 98)
13-03-2017 Quyết định số 822/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định năm 2017. (từ trang 99 đến trang 108)
29-03-2017 Quyết định số 1094/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết nguồn kinh phí đào tạo nghề năm 2017 cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế. (từ trang 109 đến trang 110)
30-03-2017 Quyết định số 1121/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế. (từ trang 111 đến trang 119)
24,155,454 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner