Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 18-05-2017: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-04-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 04 đến trang 13)
27-04-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 14 đến trang 18)
09-05-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định. (từ trang 19 đến trang 30)
25-04-2017 Quyết định số 1431/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phổ biến Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn Luật. (từ trang 31 đến trang 34)
13-04-2017 Quyết định số 1311/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức trích "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp. (từ trang 35 đến trang 38)
26-04-2017 Quyết định số 1452/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh Bình Định. (từ trang 39 đến trang 52)
27-04-2017 Quyết định số 1470/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông. (từ trang 53 đến trang 60)
28-04-2017 Quyết định số 1497/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định số 1683/QĐ-LĐTBXH ngày 16/11/2015 và Quyết định số 376/QĐ-LĐTBXH ngày 14/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 61 đến trang 64)
04-05-2017 Quyết định số 1541/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo xác nhận Người có công tỉnh Bình Định. (từ trang 65 đến trang 66)
05-05-2017 Quyết định số 1552/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 67 đến trang 71)
09-05-2017 Quyết định số 1603/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội du lịch hè Bình Định năm 2017. (từ trang 72 đến trang 83)
09-05-2017 Quyết định số 1611/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 84 đến trang 95)
11-05-2017 Quyết định số 1646/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án khuyến công năm 2017 sử dụng từ nguồn kinh phí địa phương. (từ trang 96 đến trang 99)
15-05-2017 Quyết định số 1678/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng nghệ thuật xét chọn Biểu trưng tỉnh Bình Định. (từ trang 100 đến trang 101)
15-05-2017 Quyết định số 1679/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 22 năm 2017. (từ trang 102 đến trang 103)
24,155,427 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner