Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 35 + 36 xuất bản ngày 26-05-2017: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-05-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 28)
12-05-2017 Quyết định số 1670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025”. (từ trang 29 đến trang 59)
17-05-2017 Quyết định số 1701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 60 đến trang 72)
19-05-2017 Quyết định số 1741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch các xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới trong năm 2017, trên địa bàn tỉnh. (từ trang 73 đến trang 75)
22-05-2017 Quyết định số 1778/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định. (từ trang 76 đến trang 77)
23-05-2017 Quyết định số 1787/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (sản phẩm gạch xây và vật liệu lợp). (từ trang 78 đến trang 83)
15-05-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh. (từ trang 84 đến trang 87)
18-05-2017 Quyết định số 1715/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội du lịch hè Bình Định năm 2017. (từ trang 88 đến trang 89)
22-05-2017 Quyết định số 1754/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm du lịch Hòn Khô, xã Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn (giai đoạn 1). (từ trang 90 đến trang 94)
22-05-2017 Quyết định số 1774/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. (từ trang 95 đến trang 104)
22-05-2017 Quyết định số 1775/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Làng nghề Tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu, thôn Bắc Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn. (từ trang 105 đến trang 108)
15-05-2017 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh. (từ trang 109 đến trang 111)
24,155,418 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner