Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 37 + 38 xuất bản ngày 13-06-2017: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-06-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 05)
23-05-2017 Quyết định số 1792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển (nguồn vốn của tỉnh) năm 2017. (từ trang 06 đến trang 07)
23-05-2017 Quyết định số 1795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản. (từ trang 08 đến trang 12)
24-05-2017 Quyết định số 1803/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử Đài Kính thiên thuộc xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. (từ trang 13 đến trang 14)
25-05-2017 Quyết định số 1811/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định. (từ trang 15 đến trang 22)
29-05-2017 Quyết định số 1874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 23 đến trang 38)
30-05-2017 Quyết định số 1880/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn từ vốn ngân sách nhà nước (vốn Trung ương hỗ trợ) giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 39 đến trang 61)
30-05-2017 Quyết định số 1906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 62 đến trang 69)
31-05-2017 Quyết định số 1936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển (nguồn vốn tỉnh) năm 2017. (từ trang 70 đến trang 71)
02-06-2017 Quyết định số 1985/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 72 đến trang 96)
22-05-2017 Quyết định số 1756/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát là đô thị loại V. (trang 97)
22-05-2017 Quyết định số 1772/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2017. (từ trang 98 đến trang 100)
23-05-2017 Quyết định số 1780/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Trẻ em năm 2016 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 101 đến trang 104)
30-05-2017 Quyết định số 1904/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước là đô thị loại V. (trang 105)
30-05-2017 Quyết định số 1905/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước là đô thị loại V. (trang 106)
30-05-2017 Quyết định số 1909/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh năm 2017. (từ trang 107 đến trang 109)
02-06-2017 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự và thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng. (từ trang 110 đến trang 113)
02-06-2017 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017. (từ trang 114 đến trang 119)
24,110,511 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner