Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 45 + 46 xuất bản ngày 28-07-2017: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-07-2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. (từ trang 04 đến trang 10)
14-07-2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 11 đến trang 16)
11-07-2017 Quyết định số 2464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hiệp Quốc về quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. (từ trang 17 đến trang 27)
20-07-2017 Quyết định số 2579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017. (từ trang 28 đến trang 38)
20-07-2017 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh. (từ trang 39 đến trang 44)
30-06-2017 Quyết định số 2363/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án: Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình Chính quyền điện tử tỉnh giai đoạn 2016-2020.Tiểu dự án: Đầu tư và nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin; phần mềm bản quyền hệ thống; thiết lập hệ thống mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh...... (từ trang 45 đến trang 49)
03-07-2017 Quyết định số 2376/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 50 đến trang 53)
17-07-2017 Quyết định số 2516/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh. (từ trang 54 đến trang 56)
17-07-2017 Quyết định số 2522/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 57 đến trang 60)
19-07-2017 Quyết định số 2560/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định lần thứ V (2011 - 2015). (từ trang 61 đến trang 62)
19-07-2017 Quyết định số 2564/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 01). (từ trang 63 đến trang 69)
20-07-2017 Quyết định số 2578/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương (đường tỉnh, đường huyện, đường xã) năm 2017 phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP). (từ trang 70 đến trang 99)
21-07-2017 Quyết định số 2590/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và Nghị định số 105/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường. (từ trang 100 đến trang 107)
20-07-2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. (từ trang 108 đến trang 111)
24,155,537 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner