Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 47 + 48 xuất bản ngày 01-08-2017: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-07-2017 Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017. (từ trang 04 đến trang 08)
14-07-2017 Nghị quyết số 55/2017NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2017 (vốn ngân sách tỉnh). (từ trang 09 đến trang 23)
14-07-2017 Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 24 đến trang 29)
14-07-2017 Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định. (từ trang 30 đến trang 31)
14-07-2017 Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 32 đến trang 45)
14-07-2017 Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 46 đến trang 50)
14-07-2017 Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 51 đến trang 52)
14-07-2017 Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bản tỉnh Bình Định. (từ trang 53 đến trang 54)
14-07-2017 Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 55 đến trang 57)
14-07-2017 Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời hạn sử dụng đất đối với đất sử dụng có thời hạn trong Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 58 đến trang 59)
14-07-2017 Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt tên một số quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. (từ trang 60 đến trang 62)
14-07-2017 Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi Điều 6 của Quy định về một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Khóa XI). (từ trang 63 đến trang 64)
14-07-2017 Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2025 (điều chỉnh, bổ sung). (từ trang 65 đến trang 77)
14-07-2017 Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. (từ trang 78 đến trang 95)
14-07-2017 Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 96 đến trang 105)
14-07-2017 Nghị quyết số 76/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 106 đến trang 107)
14-07-2017 Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tinh Bình Định. (từ trang 108 đến trang 115)
14-07-2017 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. (từ trang 116 đến trang 119)
24,155,516 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner