Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 51 + 52 xuất bản ngày 15-08-2017: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-07-2017 Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đất, cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của tỉnh. (từ trang 05 đến trang 12)
14-07-2017 Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 13 đến trang 30)
14-07-2017 Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 31 đến trang 32)
14-07-2017 Nghị quyết số 71/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 33 đến trang 35)
14-07-2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đặt tên một số quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. (từ trang 36 đến trang 38)
14-07-2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 39 đến trang 40)
14-07-2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đất, cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của tỉnh. (từ trang 41 đến trang 43)
14-07-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung quy định thời hạn sử dụng đất đối với đất sử dụng có thời hạn trong Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 44 đến trang 45)
14-07-2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 46 đến trang 47)
14-07-2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 48 đến trang 49)
14-07-2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 50 đến trang 51)
14-07-2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 52 đến trang 57)
14-07-2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 58 đến trang 70)
20-07-2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định (bổ sung). (từ trang 71 đến trang 76)
20-07-2017 Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định mức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 77 đến trang 78)
20-07-2017 Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2025 (điều chỉnh, bổ sung). (từ trang 79 đến trang 80)
20-07-2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá thu một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 81 đến trang 83)
20-07-2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 84 đến trang 86)
20-07-2017 Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định. (từ trang 87 đến trang 97)
26-07-2017 Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 98 đến trang 110)
26-07-2017 Quyết định số 2646/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất. (từ trang 111 đến trang 112)
27-07-2017 Quyết định số 2654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định áp dụng từ năm học 2017 - 2018. (từ trang 113 đến trang 115)
30-06-2017 Quyết định số 2345/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch Bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2017 theo Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 116 đến trang 119)
24,155,540 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner