Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 53 + 54 xuất bản ngày 28-08-2017: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-07-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 11)
14-07-2017 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức trích, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 12 đến trang 14)
14-07-2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 15 đến trang 18)
14-07-2017 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 19 đến trang 20)
14-07-2017 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 21 đến trang 27)
20-07-2017 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 6 Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 28 đến trang 29)
07-08-2017 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hệ số nở rời để quy đổi khoáng sản ở thể tự nhiên, địa chất về khoáng sản nguyên khai và sau chế biến để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 30 đến trang 33)
02-08-2017 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (từ trang 34 đến trang 39)
04-08-2017 Quyết định số 2769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 40 đến trang 56)
11-08-2017 Quyết định số 2912/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh. (từ trang 57 đến trang 58)
16-08-2017 Quyết định số 2976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 59 đến trang 61)
17-08-2017 Quyết định số 2993/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. (từ trang 62 đến trang 72)
23-08-2017 Quyết định số 3062/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại. (từ trang 73 đến trang 76)
25-07-2017 Quyết định số 2626/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Phú Phong (thị trấn Phú Phong và vùng phụ cận) đến năm 2030. (từ trang 77 đến trang 84)
02-08-2017 Quyết định số 2740/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định. (từ trang 85 đến trang 99)
10-08-2017 Quyết định số 2900/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chăm sóc và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 100 đến trang 106)
11-08-2017 Quyết định số 2906/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 107 đến trang 109)
14-08-2017 Quyết định số 2939/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Bình Định nhiệm kỳ 2017 - 2020. (từ trang 110 đến trang 111)
24,110,592 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner