Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 63 + 64 xuất bản ngày 10-11-2017: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-10-2017 Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh. (từ trang 04 đến trang 17)
09-10-2017 Quyết định số 3721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định". (từ trang 18 đến trang 19)
19-10-2017 Quyết định số 3877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội. (từ trang 20 đến trang 33)
24-10-2017 Quyết định số 3943/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng. (từ trang 34 đến trang 36)
02-11-2017 Quyết định số 4145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 37 đến trang 41)
05-10-2017 Quyết định số 3689/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế trong công tác xử lý vi phạm về trật tự xây dựng. (từ trang 42 đến trang 47)
11-10-2017 Quyết định số 3758/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 2017 - 2019. (từ trang 48 đến trang 55)
12-10-2017 Quyết định số 3790/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh. (từ trang 56 đến trang 65)
13-10-2017 Quyết định số 3799/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Gặp mặt Cựu nữ tù binh Trại giam Phú Tài thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975). (từ trang 66 đến trang 67)
13-10-2017 Quyết định số 3804/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2017. (từ trang 68 đến trang 70)
17-10-2017 Quyết định số 3830/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán lập Phương án rà soát, điều tra xác định diện tích đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu chuyển sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bình Định. (từ trang 71 đến trang 73)
23-10-2017 Quyết định số 3935/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh. (từ trang 74 đến trang 75)
27-10-2017 Quyết định số 4010/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2017 và điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2016 dự án: Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh (CRSD) tỉnh Bình Định. (từ trang 76 đến trang 78)
27-10-2017 Quyết định số 4032/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 79 đến trang 85)
30-10-2017 Quyết định số 4042/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện "Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2020", thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 86 đến trang 100)
31-10-2017 Quyết định số 4106/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể dự án “Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp - LCASP” giai đoạn 2013 - 2018 tỉnh Bình Định. (từ trang 101 đến trang 107)
02-11-2017 Quyết định số 4153/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định số lượng đối tượng được giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 108 đến trang 109)
02-11-2017 Quyết định số 4157/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 110 đến trang 114)
01-11-2017 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 115 đến trang 119)
24,110,517 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner