Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 65 + 66 xuất bản ngày 23-11-2017: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-11-2017 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 15)
14-11-2017 Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 16 đến trang 18)
06-11-2017 Quyết định số 4175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Tuyển dụng nhân sự triển khai Đề án Xây dựng Trung tâm công nghệ phần mềm tại Bình Định. (từ trang 19 đến trang 28)
08-11-2017 Quyết định số 4191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 29 đến trang 49)
17-11-2017 Quyết định số 4317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics tỉnh Bình Định đến năm 2025. (từ trang 50 đến trang 63)
23-10-2017 Quyết định số 3936/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định. (từ trang 64 đến trang 68)
26-10-2017 Quyết định số 3967/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Giải quyết việc làm Xuất khẩu lao động tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 69 đến trang 70)
26-10-2017 Quyết định số 3982/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương. (từ trang 71 đến trang 74)
30-10-2017 Quyết định số 4069/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Tây Giang, huyện Tây Sơn đạt chuẩn đô thị loại V. (trang 75)
31-10-2017 Quyết định số 4087/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018. (từ trang 76 đến trang 78)
09-11-2017 Quyết định số 4223/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải tại Khu chế biến thủy sản tập trung Tam Quan Bắc. (từ trang 79 đến trang 80)
09-11-2017 Quyết định số 4224/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các dự án, công trình xây dựng thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định. (từ trang 81 đến trang 88)
15-11-2017 Quyết định số 4289/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 89 đến trang 95)
16-11-2017 Quyết định số 4302/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018. (từ trang 96 đến trang 98)
17-11-2017 Quyết định số 4328/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh. (từ trang 99 đến trang 112)
01-11-2017 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 113 đến trang 115)
01-11-2017 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 116 đến trang 120)
24,155,380 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner