Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 67 + 68 xuất bản ngày 18-12-2017: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-11-2017 Quyết định số 4381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017. (từ trang 04 đến trang 06)
23-11-2017 Quyết định số 4407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) năm 2017. (từ trang 07 đến trang 08)
28-11-2017 Quyết định số 4440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn. (từ trang 09 đến trang 11)
29-11-2017 Quyết định số 4460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý phần vốn Nhà nước tại các Công ty cổ phần có vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 12 đến trang 14)
06-12-2017 Quyết định số 4517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh. (từ trang 15 đến trang 17)
06-12-2017 Quyết định số 4518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Bình Định. (từ trang 18 đến trang 25)
11-12-2017 Quyết định số 4581/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân có nhà ở chính, duy nhất bị sập, cuốn trôi hoàn toàn và nhà ở chính, duy nhất bị hư hỏng nặng không ở được do bão, mưa lũ tháng 11, 12 năm 2017 gây ra trên địa bàn tỉnh để xây dựng lại nhà ở. (từ trang 26 đến trang 27)
05-12-2017 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2018. (từ trang 28 đến trang 32)
22-11-2017 Quyết định số 4371/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông năm 2018. (từ trang 33 đến trang 34)
22-11-2017 Quyết định số 4372/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí đợt 2 năm 2017 để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ. (từ trang 35 đến trang 37)
23-11-2017 Quyết định số 4404/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ. (từ trang 38 đến trang 43)
28-11-2017 Quyết định số 4439/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm du lịch thuộc Điểm số 10, Tuyến Du lịch - Dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu. (từ trang 44 đến trang 49)
30-11-2017 Quyết định số 4482/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện cứu người tỉnh Bình Định năm 2018. (từ trang 50 đến trang 55)
01-12-2017 Quyết định số 4489/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư. (từ trang 56 đến trang 57)
01-12-2017 Quyết định số 4495/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương của tỉnh Bình Định. (từ trang 58 đến trang 60)
06-12-2017 Quyết định số 4519/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách bác sĩ hưởng chính sách thu hút năm 2017. (từ trang 61 đến trang 64)
07-12-2017 Quyết định số 4548/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 - 2020” của tỉnh Bình Định. (từ trang 65 đến trang 79)
08-12-2017 Quyết định số 4553/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018 của tỉnh Bình Định. (từ trang 80 đến trang 93)
08-12-2017 Quyết định số 4559/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động khoa học công nghệ, gắn kết với cấp huyện và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020”. (từ trang 94 đến trang 97)
08-12-2017 Quyết định số 4560/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Định đến năm 2020. (từ trang 98 đến trang 100)
08-12-2017 Quyết định số 4561/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ “Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định đến năm 2020”. (từ trang 101 đến trang 106)
08-12-2017 Quyết định số 4567/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án của một số dự án đầu tư sử dụng vốn NSTW giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 107 đến trang 109)
12-12-2017 Quyết định số 4598/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ “Xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin khoa học và công nghệ cho cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2020”. (từ trang 110 đến trang 113)
15-12-2017 Quyết định số 4676/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế - dự toán Công trình: Trồng và chăm sóc rừng phòng hộ năm 2017. (từ trang 114 đến trang 116)
15-12-2017 Quyết định số 4681/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế - dự toán Công trình: Chăm sóc và trồng bổ sung cây bản địa rừng trồng phòng hộ. (từ trang 117 đến trang 119)
24,110,506 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner