Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Tháng 02-2017: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-02-2017 Quyết định số 394/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 
14-02-2017 Quyết định số 379/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
14-02-2017 Quyết định số 378/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
14-02-2017 Quyết định số 377/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
14-02-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 
13-02-2017 Quyết định số 357/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí thực hiện việc Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định. 
13-02-2017 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai công tác tiêm phòng vaccine cho gia súc, gia cầm năm 2017 và tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh. 
10-02-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
08-02-2017 Quyết định số 306/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thanh tra Sở Du lịch. 
07-02-2017 Quyết định số 305/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. 
07-02-2017 Quyết định số 297/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2017. 
03-02-2017 Quyết định số 278/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế, chế tác sản phẩm phục vụ du lịch Bình Định lần thứ hai năm 2017. 
25-01-2017 Quyết định số 268/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
25-01-2017 Quyết định số 256/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong qua các thời kỳ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
25-01-2017 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. 
24-01-2017 Quyết định số 229/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. 
18-01-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
13-01-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định. 
10-01-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện ký quỹ cam kết đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,110,542 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner