Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 204 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2017 Quyết định số 4772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị Khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 
15-12-2017 Quyết định số 4670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Vĩnh Thạnh giai đoạn 2009 - 2020. 
11-12-2017 Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
11-12-2017 Quyết định số 4581/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân có nhà ở chính, duy nhất bị sập, cuốn trôi hoàn toàn và nhà ở chính, duy nhất bị hư hỏng nặng không ở được do bão, mưa lũ tháng 11, 12 năm 2017 gây ra trên địa bàn tỉnh để xây dựng lại nhà ở. 
06-12-2017 Quyết định số 4518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Bình Định. 
06-12-2017 Quyết định số 4517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh. 
05-12-2017 Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 
05-12-2017 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2018. 
29-11-2017 Quyết định số 4460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý phần vốn Nhà nước tại các Công ty cổ phần có vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
28-11-2017 Quyết định số 4440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn. 
23-11-2017 Quyết định số 4407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) năm 2017. 
22-11-2017 Quyết định số 4381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017. 
17-11-2017 Quyết định số 4317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics tỉnh Bình Định đến năm 2025. 
14-11-2017 Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
10-11-2017 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
08-11-2017 Quyết định số 4191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
06-11-2017 Quyết định số 4175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Tuyển dụng nhân sự triển khai Đề án Xây dựng Trung tâm công nghệ phần mềm tại Bình Định. 
02-11-2017 Quyết định số 4145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
24-10-2017 Quyết định số 3943/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng. 
19-10-2017 Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh số hiệu hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
Chuyển tới trang:  /11       Số văn bản mỗi trang: 
24,155,507 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner