Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 217 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2017 Quyết định số 4809/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách bằng xe Buýt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 
20-12-2017 Quyết định số 4735/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
19-12-2017 Quyết định số 4729/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2018. 
15-12-2017 Quyết định số 4681/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế - dự toán Công trình: Chăm sóc và trồng bổ sung cây bản địa rừng trồng phòng hộ. 
15-12-2017 Quyết định số 4679/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
15-12-2017 Quyết định số 4678/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. 
15-12-2017 Quyết định số 4676/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế - dự toán Công trình: Trồng và chăm sóc rừng phòng hộ năm 2017. 
13-12-2017 Quyết định số 4638/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Quốc tế khoa học và Giáo dục liên ngành. 
13-12-2017 Quyết định số 4634/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ của Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 
12-12-2017 Quyết định số 4604/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
12-12-2017 Quyết định số 4602/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021" trên địa bàn tỉnh. 
12-12-2017 Quyết định số 4598/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ “Xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin khoa học và công nghệ cho cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2020”. 
08-12-2017 Quyết định số 4567/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án của một số dự án đầu tư sử dụng vốn NSTW giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 
08-12-2017 Quyết định số 4561/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ “Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định đến năm 2020”. 
08-12-2017 Quyết định số 4560/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Định đến năm 2020. 
08-12-2017 Quyết định số 4559/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động khoa học công nghệ, gắn kết với cấp huyện và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020”. 
08-12-2017 Quyết định số 4553/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018 của tỉnh Bình Định. 
07-12-2017 Quyết định số 4548/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 - 2020” của tỉnh Bình Định. 
06-12-2017 Quyết định số 4519/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách bác sĩ hưởng chính sách thu hút năm 2017. 
01-12-2017 Quyết định số 4495/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương của tỉnh Bình Định. 
Chuyển tới trang:  /11       Số văn bản mỗi trang: 
24,155,373 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner