Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 53 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-02-2020 Quyết định số 429/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA năm 2020 từ nguồn vốn của tỉnh (đợt 1). 
11-02-2020 Quyết định số 391/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
03-02-2020 Quyết định số 292/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
30-01-2020 Quyết định số 280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
22-01-2020 Quyết định số 266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 sang năm 2020. 
22-01-2020 Quyết định số 263/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
22-01-2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. 
16-01-2020 Quyết định số 211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
16-01-2020 Quyết định số 206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020. 
16-01-2020 Quyết định số 201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
16-01-2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh. 
15-01-2020 Quyết định số 170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
13-01-2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô. 
10-01-2020 Quyết định số 132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2020. 
10-01-2020 Quyết định số 121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
10-01-2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 
09-01-2020 Quyết định số 98/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương. 
09-01-2020 Quyết định số 115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2019. 
09-01-2020 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh "Ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 ". 
06-01-2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
24,173,648 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner