Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-01-2020 Quyết định số 82/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước. 
06-01-2020 Quyết định số 52/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Bình Định. 
03-01-2020 Quyết định số 22/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động Bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên bàn địa tỉnh Bình Định. 
31-12-2019 Quyết định số 5025/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. 
31-12-2019 Quyết định số 4983/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh Bình Định năm 2018. 
30-12-2019 Quyết định số 4969/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành hành chính thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. 
30-12-2019 Quyết định số 4955/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2020. 
27-12-2019 Quyết định số 4901/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
25-12-2019 Quyết định số 4849/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức hỗ trợ xuất bản, phổ biến tác phẩm và tặng thưởng về văn học nghệ thuật cho văn nghệ sĩ tỉnh Bình Định 02 năm 2019 - 2020 ". 
23-12-2019 Quyết định số 4798/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định. 
17-12-2019 Quyết định số 4695/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình Định. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
23,873,696 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner