Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn ban hành: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2019 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về việc thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị Tây Sơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035. 
20-12-2019 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020. 
20-12-2019 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020. 
20-12-2019 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
23,877,671 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner