Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2019 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. 
13-12-2019 Nghị quyết số 59/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 
13-12-2019 Nghị quyết số 58/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn năm 2019. 
13-12-2019 Nghị quyết số 57/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát năm 2019. 
13-12-2019 Nghị quyết số 56/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đề án đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2019. 
13-12-2019 Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt tên quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 
13-12-2019 Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định. 
13-12-2019 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sáp nhập các khu phố trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 
13-12-2019 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch phân bổ biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và số lượng lao động hợp đồng Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020 của Chính phủ. 
13-12-2019 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
13-12-2019 Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
13-12-2019 Nghị quyết số 49/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang bị thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
13-12-2019 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích khác. 
13-12-2019 Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
13-12-2019 Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, dưới 50ha đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 
13-12-2019 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2035. 
13-12-2019 Nghị quyết số 44/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế hỗ trợ xi măng để sửa chữa, mở rộng đường giao thông nông thôn bị hư hỏng trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2020 - 2025. 
13-12-2019 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định. 
13-12-2019 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư công một số nội dung các dự án nhóm B có sử dụng ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020. 
13-12-2019 Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công một số dự án nhóm C. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
24,089,822 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner