Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 41 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-01-2020 Quyết định số 266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 sang năm 2020. 
16-01-2020 Quyết định số 211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
16-01-2020 Quyết định số 206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020. 
16-01-2020 Quyết định số 201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
15-01-2020 Quyết định số 170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
10-01-2020 Quyết định số 121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
09-01-2020 Quyết định số 98/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương. 
09-01-2020 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh "Ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 ". 
06-01-2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
30-12-2019 Quyết định số 81/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 
26-12-2019 Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang bị thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
26-12-2019 Quyết định số 79/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại Công trình Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
25-12-2019 Quyết định số 78/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát năm 2019. 
25-12-2019 Quyết định số 77/2019/QĐ-UBND  của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2019. 
25-12-2019 Quyết định số 76/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn năm 2019. 
25-12-2019 Quyết định số 4862/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Bình Định. 
23-12-2019 Quyết định số 4799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Bình Định. 
21-12-2019 Quyết định số 75/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2035. 
20-12-2019 Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Đặt tên quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 
20-12-2019 Quyết định số 73/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
24,088,600 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner