Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 32 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2019 Quyết định số 81/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 
26-12-2019 Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang bị thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
26-12-2019 Quyết định số 79/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại Công trình Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
25-12-2019 Quyết định số 78/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát năm 2019. 
25-12-2019 Quyết định số 77/2019/QĐ-UBND  của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2019. 
25-12-2019 Quyết định số 76/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn năm 2019. 
25-12-2019 Quyết định số 4862/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Bình Định. 
23-12-2019 Quyết định số 4799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Bình Định. 
21-12-2019 Quyết định số 75/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2035. 
20-12-2019 Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Đặt tên quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 
20-12-2019 Quyết định số 73/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
19-12-2019 Quyết định số 72/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cơ chế hỗ trợ xi măng để sửa chữa, mở rộng đường giao thông nông thôn bị hư hỏng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025. 
19-12-2019 Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 
19-12-2019 Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
18-12-2019 Quyết định số 69/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã An Hòa, An Tân và thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2020-2021). 
18-12-2019 Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã Hoài Hương, Tam Quan Nam, Hoài Thanh huyện Hoài Nhơn của Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Nhơn đến năm 2020. 
18-12-2019 Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định ". 
18-12-2019 Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các xã Hoài Hương, Tam Quan Nam, Hoài Thanh huyện Hoài Nhơn của Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2019 - 2020). 
18-12-2019 Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh "Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định ". 
18-12-2019 Quyết định số 4741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiếu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025" trên địa bàn tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
23,909,273 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner