Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-11-2017 Quyết định số 4317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics tỉnh Bình Định đến năm 2025. 
02-10-2017 Quyết định số 3644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 
06-09-2017 Quyết định số 3275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030. 
17-08-2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. 
02-08-2017 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 
14-07-2017 Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017. 
08-06-2017 Quyết định số 2060/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017. 
22-05-2017 Quyết định số 1756/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát là đô thị loại V. 
17-03-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung dịch vụ lưu trú vào danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
16-02-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 
14-02-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
10-02-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
27-12-2016 Quyết định số 4851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020. 
09-12-2016 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,110,569 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner