Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng: 69 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2017 Quyết định số 4678/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. 
13-12-2017 Quyết định số 4634/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ của Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 
01-11-2017 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
13-10-2017 Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh. 
04-10-2017 Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 
25-09-2017 Quyết định số 3515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn Trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 2). 
15-09-2017 Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô. 
14-09-2017 Quyết định số 3403/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ. 
08-09-2017 Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
02-08-2017 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 
20-07-2017 Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định mức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
20-07-2017 Quyết định số 2579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017. 
17-07-2017 Quyết định số 2516/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh. 
14-07-2017 Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tinh Bình Định. 
14-07-2017 Nghị quyết số 76/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
14-07-2017 Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá thu một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
14-07-2017 Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
14-07-2017 Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bản tỉnh Bình Định. 
14-07-2017 Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
14-07-2017 Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
24,155,562 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner