Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Lĩnh vực Thuế - Phí và Lệ phí: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-11-2017 Quyết định số 4223/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải tại Khu chế biến thủy sản tập trung Tam Quan Bắc. 
21-09-2017 Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
20-07-2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định (bổ sung). 
14-07-2017 Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
26-06-2017 Quyết định số 2250/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt diện tích cấp bù thủy lợi phí năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 
30-05-2017 Quyết định số 1909/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh năm 2017. 
15-05-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh. 
27-04-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
21-12-2016 Quyết định số 84/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
21-12-2016 Quyết định số 83/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
21-12-2016 Quyết định số 82/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
21-12-2016 Quyết định số 81/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
21-12-2016 Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá tại Cảng cá Quy Nhơn và Cảng cá Đề Gi. 
21-12-2016 Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
19-12-2016 Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
09-12-2016 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,110,558 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner