Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Lĩnh vực Công nghiệp: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2017 Quyết định số 4679/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
01-12-2017 Quyết định số 4489/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư. 
02-11-2017 Quyết định số 4157/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
20-09-2017 Quyết định số 3456/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh. 
30-06-2017 Quyết định số 2350/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2017. 
30-06-2017 Quyết định số 2347/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Nhơn Phong (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). 
27-06-2017 Quyết định số 2267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch cấp nước đô thị và khu công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2035. 
20-06-2017 Quyết định số 2190/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2.000 Vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, huyện Phù Cát. 
31-05-2017 Quyết định số 1924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, có xét đến năm 2025. 
22-05-2017 Quyết định số 1775/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Làng nghề Tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu, thôn Bắc Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn. 
22-05-2017 Quyết định số 1774/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. 
15-05-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh. 
12-05-2017 Quyết định số 1670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025”. 
11-05-2017 Quyết định số 1646/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án khuyến công năm 2017 sử dụng từ nguồn kinh phí địa phương. 
11-04-2017 Quyết định số 1268/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
29-03-2017 Quyết định số 1094/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết nguồn kinh phí đào tạo nghề năm 2017 cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế. 
23-03-2017 Quyết định số 1022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2020. 
20-12-2016 Quyết định số 4684/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. 
19-12-2016 Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Định. 
19-12-2016 Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
24,110,588 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner