Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Lĩnh vực Tư pháp: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-02-2020 Quyết định số 292/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
16-01-2020 Quyết định số 211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
16-01-2020 Quyết định số 202/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2019. 
16-01-2020 Quyết định số 201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
15-01-2020 Quyết định số 171/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định. 
15-01-2020 Quyết định số 170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
04-12-2019 Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,115,879 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner